Μεταφράσαμε και (σταδιακά) δημοσιεύουμε τα τρία τελευταία κεφάλαια, απ’ τα συνολικά οκτώ, του βιβλίου Το Ισχυρό Κράτος και η Ελεύθερη Οικονομία του Werner Bonefeld. Το βιβλίο κυκλοφόρησε το 2017 απ’ τις εκδόσεις Rowman & Littlefield International. Επιλέξαμε τα τρία αυτά κεφάλαια καθώς πραγματεύονται το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κρίνουμε ως ανεπαρκή, και σε μεγάλο βαθμό προβληματικά, τα αντιιμπεριαλιστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται συνήθως εγχώρια για την ανάλυση και κριτική της ΕΕ. Με την μετάφραση αυτή ελπίζουμε να συμβάλλουμε στο άνοιγμα ενός διαλόγου για τον ρόλο της ΕΕ. Ίσως στο μέλλον να μεταφράσουμε και τα πρώτα πέντε κεφάλαια του βιβλίου.

Δεν διεκδικούμε καμία πνευματική ιδιοκτησία της μετάφρασης. Οποιαδήποτε χρήση και αναπαραγωγή τμήματος ή του συνόλου του κειμένου είναι ελεύθερη, με ή χωρίς αναφορά στην πηγή, και ελπίζουμε να γίνει αντιεμπορευματικά και για τους σκοπούς του κομμουνιστικού κινήματος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η Ευρώπη και η Ιδέα της Επικουρικότητας: Για τα Στοιχεία Ορντοφιλελευθερισμού

Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση: Οικονομικό Σύνταγμα και Ordnungspolitik

Ο Αυταρχικός Φιλελευθερισμός και το Ευρώ: Για την Πολιτική Θεολογία του Εκτελεστικού Κράτους